Author: Ngọc Khánh

Sinh năm 98. Đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to. Gì cũng tốt ngoại trừ tật xấu là hay nói xạo thôi. Ahihi ?
Facebook
Google+
https://tailieuiuh.com/author/vovo98er">
Twitter
Pinterest