Author: Ngọc Khánh

Sinh năm 98. Đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to. Gì cũng tốt ngoại trừ tật xấu là hay nói xạo thôi. Ahihi ?