Lê Ngọc Khánh Archive

11

Slide Mac – Lê-nin

Đây là slide Mac-Lê-nin mình sưu tầm được, các bạn tham khảo nâng cao kết quả học tập…
198

Tài liệu Tin học A

Chứng chỉ tin học là một trong những điều kiện bắt buộc trong việc xét tốt nghiệp. Vì vậy, hãy …
192

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

“Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System – DBMS), làphần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản …
865

Hệ thống máy tính

“Thành phần cơ bản của một bộ máy tính gồm: bộ xử lý trung tâm (CPU: Central Processing Unit), bộ …
61

Automat

“Trong toán học và khoa học máy tính, một ngôn ngữ hình thức (formal language) được định nghĩa là một …
281

Cấu trúc rời rạc

“Toán học rời rạc (tiếng Anh: discrete mathematics) là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên …
169

Lý thuyết đồ thị

“Trong toán học và tin học, lý thuyết đồ thị nghiên cứu các tính chất của đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là …
293

Mạng máy tính

Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system) là sự kết hợp các máy tính lại với nhau thông …
290

Kỹ thuật lập trình

“Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính thường gọi tắt là lập trình (tiếng Anh: Computer programming, thường gọi tắt là programming) là việc …