GIỚI THIỆU
TailieuIUH.com là trang web tổng hợp tài liệu(slide, bài giảng, bài tập,…) từ nhiều nguồn khác nhau. Tài liệu được TailieuIUH.com cung cấp hoàn toàn miễn phí KHÔNG thuộc bản quyền của TailieuIUH.com mà chúng mình chỉ đi sưu tầm từ internet và các blog của các giảng viên cũng như sự đóng góp của độc giả. Tuy nhiên, tài liệu trước khi đăng tải lên sẽ được rà soát để lọc những nội dung không phù hợp. Đội ngũ TailieuIUH.com rất vui khi được phục vụ các bạn. 🙂

BẢN QUYỀN
Tất cả tài liệu được lưu trữ và chia sẻ KHÔNG THUỘC quyền sở hữu của TaiLieuIUH.com. Tất cả đều được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet cũng như từ sự đóng góp của các thành viên. TaiLieuIUH.com chỉ chịu trách nhiệm phân loại và lưu trữ nên KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM nào về nội dung cung cấp. Tuy nhiên, nếu phát hiện sai sót hay sự vi phạm bản quyền nội dung, hãy Liên hệ với chúng tôi, TaiLieuIUH.com sẽ có phương án xử lí thích hợp.

LIÊN HỆ
Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng blog, hoặc muốn đóng góp tài liệu cho chúng mình thì bạn có thể liên hệ với chúng mình tại:
1. Email: tailieuiuh.com@gmail.com
2. Group Facebook: Chia sẻ tài liệu IUH(TaiLieuIUH.com)
3. Fanpage Facebook: Tài liệu IUH