Kỹ thuật lập trình

Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính thường gọi tắt là lập trình (tiếng Anh: Computer programming, thường gọi tắt là programming) là việc lập ra chương trình làm việc cho máy có bộ xử lý, nói riêng là máy tính, để thực thi nhiệm vụ xử lý thông tin nào đó. Chương trình này gồm dãy các chỉ thị (hay lệnh) hợp lý để máy thực hiện theo trình tự thời gian”

Giảng viênLoại tệpKích thướcLink tải
Nguyễn Thị Thanh Bình.rar7.37 MBTải xuống
Võ Quang Hoàng Khang.zip9.90 MBTải xuống