Ngân hàng câu hỏi Mác-Lênin

“Tổng hợp Bộ tài liệu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin có đáp án. Nó sẽ giúp các bạn hệ thống hóa những nội dung kiến thức quan trọng của môn học này, là tài liệu bổ ích để phục vụ cho quá trình ghi nhớ và test bài nhanh môn Mác – Lênin.”

Tên tài liệuLoại tệpKích thướcLink tải
Ngân hàng câu hỏi Mac_LeNin.zip1.79 MBTải xuống