Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

“Đây là bộ câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết, tổng hợp 1000 câu trắc nghiệm cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi được biên soạn cẩn thận bao quát toàn bộ nội dung môn học, được sử dụng trong giảng dạy và kiểm tra, thi kết thúc môn học. Bài tổng hợp (tham khảo), chi tiết tùy theo hướng dẫn của giảng viên giảng dạy.”

Tên tài liệuLoại tệpKích thướcLink tải
Mẫu trắc nghiệm Tư tưởng HCM.rar814.29 KBTải xuống