Đồ án Chi tiết máy

Tài liệu môn đồ án chi tiết máy 4 chỉ, có đồ án của tất cả các đề + bãn vẽ auto …

Một số câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương

Tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm mẫu môn Pháp luật đại cương cho các bạn tham khảo 🙂 Tải xuống: …

Mẫu đáp án Tư tưởng HCM

Sơ thảo đáp án của môn Tư tưởng HCM cho các bạn tham khảo: Tải xuống

Tổng hợp một số mẫu Powerpoint

Tổng hợp một số mẫu Slide đẹp cho các bạn làm thuyết trình nè <3 . Nguồn: fb.com/svIUH Tải tại đây:  Tải xuống

Mạng máy tính

Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system) là sự kết hợp các máy tính lại với nhau thông qua các …

Kế toán Tài chính DNNN

“Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được …